• آزمایشگاه دانش (از ساعت 6 الی 21)، آزمایشگاه نوین (از ساعت 7 الی 23)

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با گروه آزمایشگاهی دانا هستید، لطفا اطلاعات خود را به طور صحیح در فرم زیر وارد کنید تا در صورت لزوم با شما تماس حاصل نمائیم:

گروههای شغلی موردنیاز:

  1. نیروی واحد فنی (کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی )
  2. نیروی واحد اداری ( آموزش )
  3. نیروی واحد فنی ( کارشناس نرم افزار، شبکه )

ارسال درخواست